دفترهای کار یک شرکت طراحی داخلی در شهر شیکاگو

 

دفترهای کار یک شرکت طراحی داخلی در شهر شیکاگو

دفترهای کار یک شرکت طراحی داخلی در شهر شیکاگو شرکت معماری و طراحی Smith Group JJR خود بر آن شدند تا دفترهای جدیدشان در شهر شیکاگو را طراحی کنند.

دفتری اداری در شیکاگو دکوراسیون مدرن اداری

 

این شرکت ظراحی ، با این پروژه مانند پروژه های سایر مشتریان برخورد کرده و گروهی از کارکنان خود را برای بررسی محیط، به کار گرفت. این گروه به بررسی محیط جهت اتخاذ بهترین تصمیم برای انجام هرآنچه موجب ارتقای عملکرد این شرکت طراحی داخلی میشود، پرداخت.

 

 

 

 

اطلاعات بدست آمده از این بررسی ها منجر به ایجاد چهارچوبی برای ایده ی طراحی دکوراسیون داخلی فضای جدید این شرکت شد. طرح فضای داخلی این شرکت شامل یک انبار مرکزی مواد اولیه و یک کارگاه برای طراحی و ساخت طرح های تیم طراحی، گردهم آیی کارکنان برای تبادل ایده ها و همفکری، مدلسازی و سایر کارهای عملی این تیم است.

 

دکوراسیون مدرن اداری

 

مدل میز اداری

 

دکوراسیون مدرن اداری

 

در سراسر فضای شرکت، مکانهایی برای دور هم جمع شدن کارکنان و صحبت های دوستانه تعبیه شده است. از ایده های دیگر در این طراحی، وجود تخته های رسم تاشوست برای سهولت کارکنان در ارائه ی طرح هایشان و همینطور سالن های ملاقاتی ویزه ی مشتریان این شرکت است. همینطور کافه ای برای استراحت کارکنان نیز طراحی شده است. این طراحی جدید و در نتیجه فضای داخلی بدیع موجب بهبود عملکرد کارکنان و بازتاب آن در بهبود کارهای این شرکت شده است.

 

دکوراسیون مدرن اداری

 

 


→ مطلب قبلی مطلب بعدی ←

ارسال نظر