روش های ارسال

ارسال سفارشات بالای  300 هزار تومان برای شهرستان ها از اداری نت تا باربری تهران رایگان و هزینه باربری تا شهر مقصد بر عهده خریدار می باشد . 

محصولات شرکت های جلیس ، نیلپر ، نظری : ارسال سفارشات بالای 1,000,000 تومان در شهر تهران رایگان می باشد . 

 ارسال سفارشات بالای 1,000,000 تومان برای تمامی شهرستان ها از اداری نت تا باربری تهران رایگان و هزینه باربری تا شهر مقصد بر عهده خریدار می باشد .

باقی کالا ها ارسال سفارشات بالای 300.000 هزار تومان رایگان می باشد.

ارسال کالا ها به شهرستان توسط باربری و یا پست انجام می گیرد

هزینه ارسال کالا تا پست یا باربری رایگان می باشد