روش های پرداخت در اداری نت

به سه صورت :

پرداخت آنلاین

که از امنیت ویژه ای برخوردار و با سادگی و راحتی

پرداخت کارت به کارت

شما میتوانید از طریق کارت شماره *** مبلغ فاکتور خود را پرداخت کرده و با شماره 77188798-021 تماس بگیرید

پرداخت در محل

 کالای شما پس تحویل پرداخت می کنید فقط مخصوص تهران می باشد( میز های اداری فاقد این نوع روش پرداخت می باشد)